მანქანები
სულ ბაზაში განთავსებულია
 66 ავტომობილი
საინტერესო სტატიები
განათლება
ქართველი ახალგზარდა სპორტულ-კომპიუტერული ტურნირების გამარჯვებულია
განათლება
ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი დასავლეთ საქართველოში 30 საჯარო სკოლის სრ