მანქანები
სულ ბაზაში განთავსებულია
 70 ავტომობილი
საინტერესო სტატიები
საინტერესო ამბები
ქუთაისში უნიკალური კრიოაბლაციის ოპერაციები დაინერგა
განათლება
გენდერულ და თანასწორობის საკითხებზე შეხვედრა გამართა