მანქანები
სულ ბაზაში განთავსებულია
 15 ავტომობილი
საინტერესო სტატიები
საინტერესო ამბები
კამპანია „ჯანმრთელი დაბერების“ - ფარგლებში დედაქალაქში სხვადასხვა ღონი
საინტერესო ამბები
„საქართველოს კარიტასი“ უერთდება გაერთიანებული ერების მსოფლიო ჯანდაცვის