ძიების რეზულტატი მოთხოვნაზე: სამისამართო. შედეგები 101-110 დაახლოებით 817-დან.
სტატისტიკა:
ციფრების ნაკრებია, თუმცა თუკი მას სამისამართო ველში http://www.facebook.com...
http://www.liberali.ge/ge/liberali/articles/1036.....
დაგეგმილ სამუშაოებს. საარჩევნო სიის დახვეწა სამისამართო რეესტრის შემდგომ მოწესრიგებასაც ითვალისწინებს. დამისამართებისდა საჯარო რეესტრი ერთობლივად მუშაობენ. სამისამართო რეესტრის ამოქმედებამდე ქვეყანაში უამრავი  აღურიცხავი...
http://frontnews.ge/ge/news/72979-იუ.....
http://lib.bsu.ge/e-books/book_237.pdf
 -  [pdf] - 3.09 Mb - 2014.1.11
MICROSOFT“ - კურსი: ქსელების შესწავლისა და აგების საფუძვლები /JES &USA: UnderstandingBuilding Basic Networks/ თარგმანი ...
http://lib.bsu.ge/e-books/book_237.pdf
- წიგნები - სტატიები და ჟურნალები - მონადირეების საიტი" class="title" />
-->
ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, ეს ბოძი თავისებური სამისამართო მაგიდა გახლდათ ძაღლების მოდგმისათვის. თავისიეს ბოძი მხოლოდ ნაწილი იყო სამისამართო მაგიდების მთელი სისტემისა, რომლითაც დაქსე...
http://www.bazieri.ge/publ/books/skhvadaskhva_ts.....
დამუშავების სამსახურის მონაცემთა არქივირების განყოფილებაში, სამისამართო და არქივის სამსახურებში დასაქმდებიან. მათი...
http://geonews.ge/geo/news/story/65931-sadjaro-r.....
სამუშაო პროგრამის ბრაუზერის გახსნას. აჩვენებს სამისამართო ველს, სადაც უნდა ჩაწერონ დაფაზე...
http://ncp.ge/ge/activities/aqtivoba-n1-mostsavl.....
დამუშავების სამსახურის მონაცემთა არქივირების განყოფილებაში, სამისამართო და არქივის სამსახურებში დასაქმდებიან. მათი...
http://www.ghn.ge/com/news/view/136974
3061 30  სამისამართო ბიურო - 34 60  თელასი...
http://www.worldtour.ge/index.php?section=8&.....
Untitled Document
 -  [html] - 1.04 Kb - 2012.8.27
ბიურო 988139 Lost Property Office სამისამართო ბიურო 346900, 348800 Address Bureau...
http://www.yell.ge/Info_pages/pages/sxva.html
შენობა-ნაგებობას აერთიანებს, რომლებიც შესაბამისი სამისამართო ნუმერაციითაა დანომრილი. დღეიდან ყველა დაინტერესებულ...
http://ick.ge/rubrics/economics/22485-i.html